Kentinsesi.tv

Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyelerinin Göz Altına Alınmalarına İlişkin Basın Toplantısı 31 Ocak 2018