Kentinsesi.tv

Mimarlık Haftası 2017 Merve Sarıçelik Tez Sunumu “Mimarlık Kültürünün Oluşumunda Kadının Rolü ve Erken Cumhuriyet Döneminde Mimarlık – Kadın İlişkisi” 23 Ekim 2017