Kentinsesi.tv

Cumhuriyet ilkelerinin cisimleştiği Halkevleri mimarisi üzerine… Sunum 29 Mart 2017